Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Feb 20, 06:30 PM
જૈવિક જીવાતનાશક બનાવવાની સરળ પદ્ધતિ
પ્રિય ખેડૂત ભાઈઓ, આજે આપણે જાણીશું કે, જૈવિક જીવાતનાશક બનાવવાની સરળ રીત, જેનાથી પાકમાં રોગ અને જીવાતો સરળતાથી બચાવ કરી શકાય છે.
જૈવિક ખેતી  |  ઇન્ડિયન એગ્રીકલ્ચર પ્રોફેસનલ્સ
129
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Feb 20, 06:30 PM
જૈવિક જીવાત વ્યવસ્થાપન
1. મુખ્ય પાકની આસપાસ પિંજર પાક નું વાવેતર કરવું. 2. પ્રત્યેક ૩ વર્ષે પ્લાઉ દ્વારા ઊંડી ખેડ કરવી. 3. ખેતરમાં સ્ટીકી ટ્રેપ લગાડવા. સંદર્ભ: વસુધા ઓર્ગેનિક આ વિડીયો...
જૈવિક ખેતી  |  વસુધા ઓર્ગેનિક
84
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jan 20, 06:30 PM
પાક અવશેષ વ્યવસ્થાપન
• સામાન્ય રીતે, ખેડૂતો પાકના અવશેષોનો ઉપયોગ કરે છે અથવા તેને સળગાવીને નાશ કરે છે. પણ આમ ન કરતાં તેનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કરવું જોઈએ. • પાકના અવશેષો અળસિયા...
જૈવિક ખેતી  |  ડીડી કિસાન
48
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jan 20, 06:30 PM
જીવામૃત
પાકમાં જીવામૃતના ફાયદા: 1. પાકના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તામાં વધારો. 2. જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવામાં મદદ કરે. 3. રાસાયણિક ખાતરોનો ઉપયોગ ઓછો થાય. 4. પાકની રોગ પ્રતિકાર...
જૈવિક ખેતી  |  ગ્રીનકોશ
314
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jan 20, 06:30 PM
નેમેટોડ / સૂત્રકૃમિનું જૈવિક નિયંત્રણ
• જૈવિક નિયંત્રણ માટે સ્યુડોમોનાસ ફ્લોરેસેન્સ 1% ડબ્લ્યુપી, ટ્રાઇકોડર્માં હારજીયાનમ 1% ડબલ્યુપી, વર્ટિસિલિયમ ક્લેમાઈડોસ્પોરિયમ 1% ડબલ્યુપી નો ઉપયોગ મહત્વપૂર્ણ...
જૈવિક ખેતી  |  ખેતી કી પાઠશાળા
89
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Dec 19, 06:30 PM
મિલિબગનું જૈવિક નિયંત્રણ
મિલીબગ દાડમ, દ્રાક્ષ, જામફળ, અંજીર, ચીકુ અને શેરડી, કપાસ જેવા પાક પર મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. રાસાયણિક જંતુનાશકોની તુલનામાં જૈવિક પરિબળો દ્વારા આ જીવાતોને નિયંત્રણ...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
68
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Dec 19, 06:30 PM
જીવાત નિયંત્રણમાં પરજીવી જીવાતનો ઉપયોગ
પર્યાવરણમાં વિવિધ ઉપયોગી સુક્ષ્મજીવો ઉપલબ્ધ છે જે રોગોને નિયંત્રણમાં રાખવા માટે સારું કાર્ય કરે છે. આવા ઉપયોગી સુક્ષ્મજીવોનો ઉપયોગ કરીને જૈવિક નિયંત્રણ કરવામાં આવે...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
116
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Dec 19, 06:30 PM
ચણા પાકમાં પોપટા કોરી ખાનાર ઈયળનું નિયંત્રણ
સામાન્ય રીતે, પોપટા કોરી ખાનાર ઈયળ ફૂલ અવસ્થાએ જોવા મળે છે શાખાઓની વૃદ્ધિ, કળીનો ઝડપી વિકાસ અને નરમ પાંદડાઓની વધુ સંખ્યામાં હોવાથી આ ઈયળના પ્રકોપ માટે અનુકૂળ લક્ષણો...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
144
3
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 Dec 19, 06:30 PM
ટ્રાઇકોગ્રામા - એક પરજીવી મિત્ર જીવાત
ટ્રાઇકોગ્રામા નું જીવન ચક્ર: ટ્રાઇકોગ્રામા ઇંડાની અવસ્થા 16-24 કલાકની હોય છે અને તે ત્યારબાદ તેમાંથી ઈયળ બહાર આવે છે. ઈયળની અવસ્થા 2-3 દિવસની હોય છે. આ ઈયળ કિટના ઇંડા...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
518
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Nov 19, 06:30 PM
ઓર્ગેનિક ખેતીમાં લીમડાના ખોળનો ઉપયોગ ફાયદાકારક
ઓર્ગેનિક ખેતીમાં, પાકને કુદરતી સંસાધનોની મદદથી સુરક્ષિત અને પોષિત કરી શકાય છે. વનસ્પતિના સંસાધનોમાં લીમડાના છોડથી મળનાર પદાર્થોનો ઉપયોગ ઓર્ગેનિક ખેતીમાં મોટા પ્રમાણમાં...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
175
1
વર્મી કમ્પોસ્ટ ખાતર ના ફાયદા
જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ પાકની વૃદ્ધિ અને વધુ ઉત્પાદકતા મેળવવા માટે ફાયદાકારક છે. રાસાયણિક ખાતરોની મર્યાદાઓ અને જૈવિક ખાતરોના ફાયદાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આપણા ખેતરમાં જૈવિક...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
231
2
દાડમમાં નીમેટોડ્સ( કૃમિ) નું નિયંત્રણ
ભારતમાં ઘણા રાજ્યોમાં દાડમની ખેતી વધી રહી છે. દાડમના ઝાડને વિવિધ જીવાતો અને રોગોથી નુકસાન થાય છે. દાડમમાં સુકારો તેમજ નરી આંખે ન જોઈ શકાય તેવા કૃમિનો એટેક સૌથી વધારે...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
204
30
ધાન્ય પાકોમાં જૈવિક ખાતરથી બીજ માવજત
જૈવિક ખાતરો સુક્ષ્મજીવોના અસરકારક વાહક છે. તેમાં ઉપયોગી બેક્ટેરિયા, ફૂગ, શેવાળનું મિશ્રણ હોય છે અને જમીનમાં સુક્ષ્મજીવોની ક્રિયામાં વધારો કરીને ખાદ્ય પાકના ઉત્પાદનમાં...
જૈવિક ખેતી  |  KVK Mokokchung, Nagaland
95
0
જૈવિક કાર્બનના ફાયદા
• જમીનના ભૌતિક ગુણધર્મો સુધારે છે. • જેમ જેમ જમીનની જાડાઈ ઓછી થાય છે તેમ માટીના કણો વધે છે અને હવાની અવરજવર વધે છે. • કેમિકલ નાઇટ્રોજનનો નાશ થાય છે. • હલકી જમીનમાં...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોવન
202
0
ફળનો રસ ચુસનાર પતંગિયાનું સંકલિત વ્યવસ્થાપન
મોસંબી, નારંગી, દાડમ અને દ્રાક્ષના ફળનો રસ શોષી લેતા નુકશાનકારક પતંગિયા વ્યાપકપણે જોવા મળે છે. દર વર્ષે ઓગસ્ટથી નવેમ્બર સુધી આ પતંગિયા પુખ્ત તબક્કામાં જોવા મળે છે....
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
59
0
ફળ છેદક જીવાત નું જૈવિક નિયંત્રણ
આ જીવાતનું સંક્રમણ ટામેટા,રીંગણ, ભીંડા, વટાણા વગેરે જેવા પાક પર થાય છે. ફળ છેદક જીવાતનું વધુ સંક્રમણ થવાથી ખેડૂતોને આર્થિક નુકશાન થાય છે. તેથી આ જીવાતોનું યોગ્ય સમયે...
જૈવિક ખેતી  |  શેતકરી માસિક
181
5
આ રીતે તૈયાર કરો ઓર્ગેનિક ખાતર
ખેડુત ભાઈ તેમના ખેતરમાં સહેલાઇથી અને અસરકારક રીતે ઓર્ગેનિક ખાતર બનાવી શકે છે. તેને બનાવવવા માટે 0.9 મીટર ઊંડો, 2.4 મીટર પહોળો, અને મિશ્રિત સામગ્રીના પ્રમાણમાં 5 મીટર...
જૈવિક ખેતી  |  દૈનિક જાગરણ
507
2
"પેસિલોમાયસિસ લીલાસીનસ
પેસિલોમાયસિસ લીલાસીનસ એ વિભિન્ન પ્રકારની જમીનમાં કુદરતી રીતે થતી ફૂગ છે. આ ફૂગ 21–32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનમાં જીવિત રહે છે. જો જમીનનું તાપમાન 36 સેલ્સિયસ કરતા વધુ...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોવન
116
0
બુવેરીયા બેસીયાના ના ફાયદા અને ઉપયોગો
આ ફૂગ વિશ્વના મોટાભાગના ભાગોમાં કુદરતી રીતે જોવા મળે છે. આ ફૂગના બીજકણ જંતુઓની ચામડીના સંપર્કમાં આવતાની સાથે જ તે જીવાતનાં શરીર પર ફેલાય છે, તે જંતુના આખા શરીરમાં ફૂગ...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોવન
183
0
તુવેર પાકમાં બીજ ઉપચારના ફાયદા
ખેડૂતો વર્તમાન સમયમાં તુવેર પાક ને રોકડીયા પાક તરીકે જુએ છે. આ પાકની ખેતીની શરૂઆતમાં જ જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો પાકથી સારો આર્થિક લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ચાલો...
જૈવિક ખેતી  |  એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
143
0
વધુ જુઓ