હા કે નાAgroStar Poll
શું તમે કૃષિ ઉત્પાદનો ની સારી કિંમત મેળવવા માટે તેનું ગ્રેડિંગ કરીને બજારમાં વેચાણ કરો છો?
આપનું મંતવ્ય જણાવવા માટે ઉપર આપેલ અંગૂઠા ના ચિન્હ પર ક્લીક કરો.
1744
1
સંબંધિત લેખ