આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સંકલિત વ્યવસ્થાપનને લીધે તરબૂચના ફળની વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પુટ્ટરાજ રાજ્ય - કર્ણાટક સલાહ - ડ્રિપ સિંચાઈ દ્વારા 3 કિગ્રા, 13:0:45 આપવું જોઈએ.
1210
0
સંબંધિત લેખ