આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
નીંદણ મુકત અને તંદુરસ્ત એરંડાનું ખેતર
ખેડૂત નામ - શ્રી કિરણકુમાર દવે રાજ્ય- ગુજરાત સલાહ - એકર દીઠ 50 કિલો યુરિયા જમીનમાં આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
389
4
સંબંધિત લેખ