આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
નિંદામણ મુક્ત અને તંદુરસ્ત મગફળીનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી લક્ષ્મણ રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - સુક્ષમપોષકતત્વો નો @ 20 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છટકાવ કરવો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
599
0
સંબંધિત લેખ