આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
નીંદણ વિનાનો અને સ્વસ્થ આદુનો પાક.
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ગણેશ દવંગે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 19: 19: 19 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
549
2
સંબંધિત લેખ