આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
નિંદામણ મુક્ત અને સ્વસ્થ મરચીનું ખેતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી વિલાસ ગોરે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - પ્રતિ એકર 12:61:00 @ 3 કિલો ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઇએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
640
0
સંબંધિત લેખ