બાગાયતબીહાર કૃષિ યુનિવર્સિટી સબૌર
જામફળના પાક માં કલમ
1) જામફળ કલમ માટે છોડ ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષનો હોવો જોઈએ. 2) જામફળ ની કલમ માટે ફેબ્રુઆરી થી ઓક્ટોબર મહિનો યોગ્ય છે.
સંદર્ભ - બિહાર કૃષિ યુનિવર્સિટી સબૌર આ માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
43
1
સંબંધિત લેખ