આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
યુરિયા પ્રક્રિયા
ઘઉંનુ ભુસુ તેમજ ડાંગરના પરાળ વગેરે પર યુરિયા પ્રક્રિયા કરી, તેની પોષકતા વધારીને પશુનો ખોરાકી ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
142
28
સંબંધિત લેખ