પશુપાલનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આપણા પશુઓને સાજા રાખવા માટેના ઉપાયો
પશુપાલકો માટે પોતાના પાલતુ પશુઓ જ સાચુ ધન છે. ઉત્પાદક અને બિન-ઉત્પાદક, નાના-મોટા બધા જ પશુઓ તંદુરસ્ત હશે તો જ તે તેમને વારસામા મળેલા ગુણ પ્રમાણે ઉત્પાદન આપી શકશે. આવુ કરવુ તે આપણા હાથની જ વાત છે. આના માટે આપણે અલગથી ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી. માત્ર જરૂર છે સમય પાલનની અને સાચા ઉપાયોની. તો આ રહ્યા પશુને તંદુરસ્ત રાખવા માટેના ઉપાયો…
તાજુ અને સ્વચ્છ પાણી:- પશુને આહારમાં મળતા પોષકતત્વોમા સૌથી મહત્વનું અને અગત્યનું પોષક-તત્વએ પાણી જ છે. પાણી શરીરની તંદુરસ્તી, વાતાવરણની ઠંડી-ગરમી, ખોરાકના પાચન અને દૂધ ઉત્પાદન માટે ખુબ જ મહત્વ ધરાવે છે. એક પુખ્ત પશુને દિવસ દરમિયાન 35 થી 70 લિટર જેટલુ પાણી પીવા માટે જોઈએ. પુરતો સમતોલ આહાર:- બધા જ પશુઓ ખોરાક ખાવાની પોત-પોતાની મર્યાદા તો હોય જ છે. આપણા ગાય-ભેસ વર્ગના પશુઓ તેના વજનના 25% જેટલો સૂકો ચારો અને 10%જેટલો લીલો ચારો ખાય શકે છે. આનાથી જો ઓછો ખોરાક આપવામા આવે તો પશુ ભુખ્યુ રહે છે અને તેની આડઅસરના રૂપમા પશુની વૃધ્ધિ ઘટે છે, ગાભણ થવામાં મોડુ થાય છે, પોષણના અભાવે બીમારી પણ જલ્દી આવે છે. આવુ ના થાય માટે બધા જ પશુઓને તેમની જરૂરીયાતનુ લીલુ-સુકૂ ઘાસ અને ખાણદાણ આપવાથી પશુને તંદુરસ્તી જળવાય છે અને તે યોગ્ય, પોતાની માત્રા મુજબનુ ઉત્પાદન આપી શકે છે. પુખ્ત વયની ગાય-ભેસ એકલુ 9-11 કિલો જેટલું સુકૂ અને 35-45 કિલો જેટલું લીલુ ઘાસ ખાય શકે છે. આનાથી વધારે પ્રમાણમાં આપતા ઘાસનો બગાડ થાય છે. ખાણદાણ પશુ જે દૂધ આપે તેના 50% જેટલુ આપવાની ભલામણ છે. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટા નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
212
0
સંબંધિત લેખ