આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
આરોગ્યપ્રદ કપાસના રિફ્લશ માટે સલાહ
કપાસમાં તંદુરસ્ત અને ઉત્સાહી રિફ્લશ માટે યુરીયા @ 25 કિગ્રા / એકર + પોટેશિયમ હુમેટ 95% @ 400 ગ્રામ / એકર જમીનમાં આપો.
આ ઉપયોગી માહિતી નીચે આપેલ ફેસબુક,વોટ્સએપ અથવા મેસેજ વિકલ્પને પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે શેર કરો.
149
0
સંબંધિત લેખ