આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
જાણો, કપાસમાં આ ફાયદાકારક ઈયર વિશે
આ ક્રાયસોપાની ઇયળ કે જે ફાયદાકારક છે. આ ઇયળ પોચા શરીરવાળી જીવાત જેવી કે મોલો, તડતડિયા, સફેદમાખી અને નોન-બીટી છોડને નુકશાન કરતી ઇયળોના ઇંડાનું ભક્ષણ કરે છે. એક ઇયળ પ્રતિ દિન ૧૦૦ થી વધારે ચૂસિયા જીવાતને ખાઇ જાય છે, તેમને સાચવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
184
0
સંબંધિત લેખ