પશુપાલનNDDB
આહાર સંતુલન કાર્યક્રમ (રાશન બેલેન્સિંગ પ્રોગ્રામ)
• કેમ જરૂરી છે રાશન બેલેન્સિંગ પ્રોગ્રામ? • પશુપાલન માં રાશન બેલેન્સિંગ પ્રોગ્રામ ના શું છે ફાયદા? • શું તમે રાશન બેલેન્સિંગ પ્રોગ્રામ દ્વારા પશુપાલનમાં વધુ નફો કમાવવા માંગો છો? જો હા, તો જુઓ આ વિડિઓ અને મેળવો વધુ ફાયદો. સંદર્ભ: NDDB વધુ જાણવા માટે આ વિડિઓ અવશ્ય જુઓ તેમજ લાઈક કરો અને અન્ય પશુપાલક મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં!
146
0
સંબંધિત લેખ