આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
પશુપાલનમા દૂધ દોહનની અગત્યતા
દૂધ દોહનની ક્રિયા ઝડપથી અને સ્ફુર્તિલાપણે ૫ થી ૭ મિનિટમા પુર્ણ કરવી જોઈએ.
આ માહિતીને લાઈક અને શેર કરો.
221
1
સંબંધિત લેખ