આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાંના પાક પર ચુસીયા જીવાતનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી એમ. ડી. સલીમ રાજ્ય: તેલંગાણા ઉપાય : નિયંત્રણ હેતુ સ્પિનોસેડ 45% @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
534
1
સંબંધિત લેખ