આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
રીંગણ પાકમાં ચુસીયા જીવાત
ખેડૂતનું નામ: - શ્રી મહાવીર ગુર્જર_x000D_ રાજ્ય: - રાજસ્થાન_x000D_ સલાહ: ફોસ્ફમીડોન 40.00% એસએલ @ 250 મિલી ને 200 લિટર પાણીમાં ઉમેરીને છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
67
0
સંબંધિત લેખ