આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તંદુરસ્ત મરચાંના પાકને જાળવવા માટે પ્રતિકારક જંતુનાશકો છંટકાવ કરો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી મોહન પટેલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : થાયોમેથોક્ષામ 25% ડબલ્યુજી @ 10 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
625
2
સંબંધિત લેખ