આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
પશુઆહારમા ઉપયોગી તલ ખોળ
મોટાભાગના ખોળની સરખામણીમાં તલખોળમાં કેલ્શિયમનુ પ્રમાણ વધુ (૨%) હોય છે. આમ, તલખોળ પ્રોટીન, કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફરસનો એક સારો સ્ત્રોત છે.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
263
0
સંબંધિત લેખ