AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
18 Feb 20, 06:00 AM
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
તુવેરમાં શીંગો કોરી ખાનારનો ઉપદ્રવ હોય તો આમાંથી કોઇ એક દવાનો છંટકાવ કરો:
તુવેરમાં ત્રણ થી ચાર જાતની વિવિધ ઇયળો વિકસતી શીંગોને કોરી ખાય છે. ઉપદ્રવ વધતો જણાય તો ક્લોરાંટ્રાનીલીપ્રોલ ૧૮.૫ એસસી ૩ મિલિ અથવા ડેલ્ટામેથ્રીન ૧% + ટ્રાયઝોફોસ ૩૫% ઇસી ૧૦ મિલિ અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૫૦% + સાયપરમેથ્રીન ૫% ઇસી ૧૦ મિલિ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૪૦% + સાયપરમેથ્રીન ૪% ૧૦ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
10
0