આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લીંબુનું મહત્તમ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ભલામણ કરેલ ખાતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ગણેશ અષ્ટાકર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સૂચન - એકર દીઠ 0:52:34 @ 3 કિ.ગ્રા. ટપક પદ્ધતિથી આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
1198
0
સંબંધિત લેખ