આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીનું સારુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ભલામણ કરેલ ખાતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ભાવેશ વેલાણી રાજ્ય - ગુજરાત સૂચન - એકર દીઠ 50 કિ.ગ્રા. 18:46 અને 3 કિ.ગ્રા.સલ્ફર 90% ને જમીનમાં ભેળવો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
646
2
સંબંધિત લેખ