આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પપૈયાના તંદુસ્ત અને સુદૃઢ વિકાસ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી રામ ભાઉ ગાયતે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સૂચન - એકર દીઠ, 19:19:19 @ 3 કિ.ગ્રા. અને હ્યુમિક એસિડ 90% @ 500 ગ્રામને ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
814
2
સંબંધિત લેખ