આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટાનું મહત્તમ ઉપજ લેવા માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ- શ્રી તીપ્પેશ રાજ્ય- કર્ણાટક સલાહ - પ્રતી એકર 13: 0: 45 @ 3 કિલો, 4 દિવસ પછી કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ ૩ કિલો મુજબ ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઇએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
869
5
સંબંધિત લેખ