આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ગલગોટામાં વધુ ફૂલો માટે ભલામણ કરેલ ખાતરો આપો
ખેડૂતનું નામ: શ્રી રાજ કુમાર રાજ્ય: આંધ્ર પ્રદેશ સલાહ: એકર દીઠ 12:61:00 @ 3 કિલો ટપક દ્વારા આપવું જોઈએ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
438
5
સંબંધિત લેખ