આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસના તંદુરસ્ત વિકાસ માટે ભલામણ કરેલ ખાતર આપો
ખેડૂતનું નામ - શ્રી પંકજ બેસનીયા રાજ્ય - ગુજરાત સલાહ - પ્રતિ એકર 50 કિલો 10:26:26, 25 કિલો યુરિયા, 8 કિલો મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ એક સાથે ભેળવી જમીનમાં આપવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
1219
0
સંબંધિત લેખ