આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લીંબુંના સારા ઉત્પાદન માટે જણાવ્યા મુજબના ખાતર આપવું
ખેડૂતનું નામ- શ્રી.સુખદેવ પાટીદાર રાજ્ય-મધ્યપ્રદેશ સલાહ-પ્રતિ એકર, 3 કિગ્રા 0:52:34 ટપક પધ્ધતિ દ્વારા આપવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
746
2
સંબંધિત લેખ