આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
આકર્ષક અને ચેપ-રહિત ગલગોટા માટે યોગ્ય પોષક તત્વોનું વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. સી. એન. મંજુનાથ _x000D_ રાજ્ય - કર્ણાટક _x000D_ સલાહ - પ્રતિ એકર 3 કિલો 19:19:19 ડ્રિપ સિંચાઇ દ્વારા આપવું જોઈએ.
768
2
સંબંધિત લેખ