આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મકાઇના મબલક ઉત્પાદન માટે પાણી અને પોષણનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન જરૂરી છે.
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. વિરામણી_x005F_x000D_ રાજ્ય - તમીલનાડુ_x005F_x000D_ સૂચન - જમીનમાં એકર દીઠ 50 કિ.ગ્રા. યુરીયા ભેળવો
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
262
0
સંબંધિત લેખ