આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પપૈયાના પાકમાં ફૂગના નિયંત્રણ અને વિકાસ માટે યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ: શ્રી ગણેશ દેઉતકર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર ઉપાય: 19:19:19 @ 1 કિલો / દિવસ/ એકર ટપક દ્વારા આપવું. ઉપરાંત, ઝિનેબ 68% + હેક્સાકોનાઝોલ 4% ડબલ્યુપી @ 35 ગ્રામ, ચેલેટેડ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વ @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
523
3
સંબંધિત લેખ