આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
નફાકારક દુધ ઉત્પાદન વ્યવસાય
નફાકારક દુધ ઉત્પાદન વ્યવસાય કરવા માટે એક આદર્શ તરીકે દુધ ઉત્પાદક પશુઓ દર 12 મહિને વિયાય તેવા પ્રકારનુ આયોજન રાખવુ જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
273
0
સંબંધિત લેખ