આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
રાયડામાં સફેદ ઘેરું નું નિયંત્રણ
રાયડા માં સફેદ ઘેરું રોગના લક્ષણો જણાય તો મેન્કોઝેબ 75% ડબલ્યુપી. 500 ગ્રામ પ્રતિ એકરમાં 200 લિટર પાણીમાં ભેળવી 2 છંટકાવ 10 દિવસના અંતરમાં કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
17
0
સંબંધિત લેખ