આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
શેરડીમાં મીલીબગ
દવાનો છંટકાવ શક્ય ન હોવાથી કાર્બોફુરાન ૩જી ૩૩ કિ.ગ્રા. અથવા ફોરેટ ૧૦ જી દાણદાર દવા ૧૦ કિ.ગ્રા પ્રતિ હેક્ટરે જમીનમાં આપવી
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
253
0
સંબંધિત લેખ