આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પશુમાં ખરવા અને મોવાસા સમયે સાવચેતી
આ રોગ ચેપથી અન્ય પશુઓમાં પણ ફેલાય છે,તેથી કોઈ પશુમાં લક્ષણ દેખાય કે અન્ય પશુથી તરત જ અલગ કરી નિદાન કરાવવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
37
0
સંબંધિત લેખ