આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
પશુઓમા ગર્ભધારણ
સામાન્ય રીતે ગર્ભધારણ કર્યા પછી ગાય- ૨૭૨ થી ૨૮૫ દિવસ પછી અને ભેંસ ૩૦૦ થી ૩૧૦ દિવસ પછી વિયાય છે.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
270
1
સંબંધિત લેખ