આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કોબીજ ના પાકમાં ઈયળ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી ટાકલકર વિઠ્ઠલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - સાયટ્રોનિલિપ્રોલ @ 10.26% ઓ.ડી. @ 240 ગ્રામ પ્રતિ 200 લિટર પાણીમાં ભેળવીને એક એકરના દરે છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
55
12
સંબંધિત લેખ