આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મરચાના પાકમાં ચૂસીયા જીવાતનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી શ્રી સુરેશ પટેલ રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ફિપ્રોનિલ 5% એસ.સી. @ 400 મિલી પ્રતિ 200 લિટર પાણીમાં ભેળવી એકરમાં છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
460
1