આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
શિમલા મરચાંમાં ચુસીયા જીવાતનો પ્રકોપ
ખેડૂત નામ: શ્રી શંકર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: ફિપ્રોનિલ 5% એસ.સી. @220 ગ્રામ પ્રતિ એકર 200 લીટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
166
2
સંબંધિત લેખ