આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટાના પાકમાં લીફ માઈનરનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી હીરાલાલ ખાપેડ રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: મિથાઇલ ડિમેટોન 30 ઇસી @ 2 મિલી / લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
546
1
સંબંધિત લેખ