આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કપાસમાં લીફ માઈનર
ખેડૂત નું નામ: શ્રી કુલદીપ બિશ્નોઇ રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : એકર દીઠ પીળી સ્ટીકી ટ્રેપ્સ @ 6-8 લગાવવી જોઈએ.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
131
0
સંબંધિત લેખ