આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ચણાના પાકમાં ઈયળનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. ભારતેસ જી રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: ક્લોરાન્ટ્રાનીલીપ્રોલ 18.5% એસસી @125 મિલી પ્રતિ 500 લિટર પાણી માં ભેળવી પ્રતિ હેક્ટર છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
252
0
સંબંધિત લેખ