આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
કોબીજ પાક માં હીરાફૂદી ઈયળ નું સંક્રમણ
ખેડૂત નું નામ - શ્રી રવિ વૈષ્ણવ રાજ્ય - મધ્યપ્રદેશ સલાહ - ફિપ્રોનિલ 05.00% એસસી @400 મિલી દવા ને 200 લિટર પાણી માં ભેળવીને પ્રતિ એકર છંટકાવ કરવો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
30
0
સંબંધિત લેખ