AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Feb 20, 06:30 PM
જૈવિક ખેતીવસુધા ઓર્ગેનિક
જૈવિક જીવાત વ્યવસ્થાપન
1. મુખ્ય પાકની આસપાસ પિંજર પાક નું વાવેતર કરવું. 2. પ્રત્યેક ૩ વર્ષે પ્લાઉ દ્વારા ઊંડી ખેડ કરવી. 3. ખેતરમાં સ્ટીકી ટ્રેપ લગાડવા. સંદર્ભ: વસુધા ઓર્ગેનિક આ વિડીયો ને લાઈક કરી ને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
92
5