આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટા પાકમાં પોષક તત્વની ઉણપ અને ફૂગનો ઉપદ્રવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી દેવદત્ત જી રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ: મેટાલેક્સિલ 4% + મેનકોઝેબ 64% @ 30 ગ્રામ + કાસુગામાયસિન 3% એસએલ @ 25 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. તેનાં 4 દિવસ પછી, ચિલિટેડ કેલ્શિયમ @ 15 ગ્રામ + બોરોન @ 15 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
412
6
સંબંધિત લેખ