આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દાડમનું મહત્તમ ઉત્પાદન મેળવવા માટે પોષણનું વ્યવસ્થાપન જરૂરી છે
ખેડૂતનું નામ- શ્રી. શ્રીનિવાસ રાજ્ય- આંધ્રપ્રદેશ સલાહ- પ્રતિ એકર, 3 કિગ્રા 0:52:34 ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
526
0
સંબંધિત લેખ