આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મગફળીમાં પોષક તત્વની ઉણપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી હરેશ નમભાનીયા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : પ્રતિ પંપ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષણ તત્વોનો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
405
1
સંબંધિત લેખ