આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
પશુઓમાં સુવા રોગ
ગાભણ પશુને વિયાણ બાદ થતો સુવા રોગ ટાળવા માટે વિયાણના અઠવાડિયા પહેલા વિટામીન એડી-૩નું ઈંજેક્શન અપાવવુ જોઈએ.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
280
0
સંબંધિત લેખ