આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પપૈયામાં મીલીબગ
ભલામણ કરેલ દવાના છંટકાવ ઉપરાંત નુકસાન પામેલ પાન-ફળોને વીણીને નાશ કરવો. વાડીમાં સ્વચ્છતા રાખવી અને નિયમિત નિંદામણ કરવું
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
503
0
સંબંધિત લેખ