જૈવિક ખેતીગ્રીન ટીવી
સજીવ ખેતીમાં પોષક તત્વ વ્યવસ્થાપન !
સજીવ/ જૈવિક ખેતીમાં પોષકતત્વો વિભિન્ન સ્ત્રોતો દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવી શકાય છે. જેનાથી પાકમાં કોઈ પણ તત્વો ની ખામી રહેતી નથી અને ઝેર મુક્ત ઉત્પાદન મળે છે. કેવી રીતે થાય છે પ્રક્રિયા જાણવા માટે જુઓ આ સંપૂર્ણ વિડીયો.
સંદર્ભ : ગ્રીન ટીવી ઇન્ડિયા _x000D_ આપેલ ખેતી વિડીયો મેં લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
197
0
સંબંધિત લેખ