પશુપાલનપશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ.
પૂરની સ્થિતિ માં પશુઓની સંભાળ
પૂરની શક્યતા પર પશુ સંરક્ષણ માટે પગલાં • પશુઓને બાંધી ન રાખવું, તેમને ખુલ્લું રાખવું. • પૂરની શક્યતા હોય ત્યારે પશુઓને તાત્કાલિક ઊંચી અને સલામત સ્થળ પર લઈ જવા. • પશુઓને સ્થાનાંતરિત કરતી વખતે તે જગ્યા પર સુકા ચારો અને પાણીની સંપૂર્ણ સગવડ કરવી
પૂર સમાપ્ત થયા પછી આ બાબતોનું ધ્યાન રાખો. • ધ્યાનમાં રાખો કે પશુઓ ગંદુ પાણી ન પીવે. • જો પશુઓ પૂરથી ન્યૂમોનિયા, ઝાડા અને ચામડીની રોગોના લક્ષણ જોવા મળે તો,તરત જ નજીકના પશુચિકિત્સા હોસ્પિટલમાં વેટરનરી ઓફિસરનો સંપર્ક કરી નિદાન કરાવો. • મૃત પશુઓને નોંધણી માટે ગ્રામ પંચાયતનો સંપર્ક કરો. પશુના શરીરનો પોસ્ટમોર્ટમ સ્થાનિક વેટનરી અધિકારી દ્વારા કરાવવો જોઇએ જેથી સરકારની સહાય મેળવવામાં કોઈ સમસ્યા ન થાય. • અધિકારી દ્વારા પૂર સમાપ્તિની માહિતી મળ્યા બાદ જ, પશુઓને તેની જૂની જગ્યાએ લઈ જાઓ. • જો વરસાદને લીધે સૂકો ચારો/દાણ સામાન્ય ભીના થયા હોય તો, તેને થોડા સૂકવી પછી જ પશુ ને આપો. સંદર્ભ : પશુ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ. જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
411
0
સંબંધિત લેખ