મંડી અપડેટઍગ્રીવૉચ
ચણા માટે બજારમાંથી નવા અપડેટ્સ
તહેવારોમાં માંગ અને ખેડૂતો વર્તમાન સ્તરે તેમની પેદાશ વેચવા તૈયાર ન હોવાના લીધે ચણાના રોકડ બજારનો ભાવ સ્થિર રહેશે.
મુંબઈમાં આયાત કરેલા ચણાનો ભાવ રૂ. 5900/6000 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ચાલે છે. $790/95 નો ફોરવર્ડ કોટ ચણાના ભાવ સારા રહશે તેવા સંકેત આપે છે. ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનના ખેડૂતોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે સારા ભાવ મેળવવાં માટે તેમની પાસેનો માલ રાખી મુકવો. ચણાની મ
145
0
સંબંધિત લેખ